Xác nhận đơn hàng

Đơn hàng đã được đặt thành công!

Quý khách vui lòng thanh toán số tiền là [Tổng thanh toán], hoặc cọc trước ít nhất 50% số tiền là [50% tổng thanh toán]

Nội dung:

Liên hệ Decor22 qua: